انتخاب سایز مناسب فرش

sfcsdfs4411 - انتخاب سایز مناسب فرش
آماده اید برای اینکه فرش جدید بخرید ، اما از سایزش مطمین نیستید؟ نکات زیر به شما کمک می کند تا سایز مناسب را انتخاب کنید. 

نکات اندازه گیری برای همه سایزهای فرش

هر چه بزرگتر بهتر!کمی تغییر اندازه در فرش تفاوت را در فضای مورد نظر ایجاد می کند و باعث میشود فضای شما بزرگتر یا کوچکتر شود . هر چه بزرگتر، بهتر. این توصیه از یک نگاه سنتی، که سانت به سانتِ کف خانه باید فرش شود، حاصل نمی‌شود. بلکه اصولا، هرچه قالیچه فضای بیشتری از منطقه‌ی مورد نظر را بپوشاند، زیبا‌تر خواهد بود. اما نه اینکه تمام فضا لزوما با قالیچه یا فرش پر شود.طبیعتا انتخاب فرش بزرگتر برای شما هزینه بیشتری را به همراه دارد . برای انتخاب فرش باید به اندازه اتاق و جهت گیری آن توجه کرد .فرش باید متناسب با فضا باشد(اتاق بزرگ =فرش بزرگ). فرش باید هم اندازه با فضا باشد (اتاق عریض=فرش عریض)  

انتخاب فرش برای سالن پذیرایی 

اتاق پذیرایی فقط برای مبلمان و وسایل خانه نیست بلکه می توان با انتخاب سایز مناسب فرش فضای اتاق را بزرگ تر جلوه داد.برای انتخاب فرش معمولا  3 حالت زیر را در نظر میگیرن  انتخاب سایز بزرگ فرشدر حالت اول اندازه فرش  را بزرگ در نظر میگیریم  به طوری که تمام وسایل و مبلمان روی فرش باشد. در واقع قرار دادن تمام مبلمان در فرش وسایل خانه را متحد کرده و منطقه ی تعریف شده ایی را ایجاد می کند . انتخاب سایز متوسط فرشدر حالت دوم پایه های مبلمان روی فرش قرار نمی گیرند بلکه تنها پای افراد که روی مبل میشیند روی فرش هست . انتخاب سایز متوسط فرشاین طرح برا ی فضای کوچک و باریک مناسب است و هم چنین زمانی مه فرش ما گران قیمت باشد.  انتخاب سایز فرش باید براساس  فضای داخلی بین مبلمان باشد نه میز  شما.  در واقع  یک فرش کوچکی که بین تمام اجزای مبلمان نیز آزاد است، می تواند یک راه حل باشد. این زمانی است که شما می خواهید یک فرش با یک الگوی خاص یا یک رنگ روشن در اتاق نشیمن خود داشته باشید. و باید  این نکته در نظر گرفت که انتخاب سایز کوچک فرش باعث کوچکتر شدن فضا می شود. 
Call Now Button